การเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย-No-Gift-Policy-ปี-2566

การเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายจ่ง สัตยารัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนเองแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น(Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง


Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา