สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนทุจริต/แจ้งเบาะแส รอบเดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนทุจริต/แจ้งเบาะแส รอบเดือน (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนทุจริต/แจ้งเบาะแส รอบเดือน (1 ตุลาคม 2563 – 1 มีนาคม 2564)

Scroll to top