รายงานจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2564 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2563 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562

Scroll to top