หน้าแรก

Slide Background
ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Thaluang Subdistict Administrative Organization

โทร. 044-482-500

Slide Background
ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Thaluang Subdistict Administrative Organization

โทร. 044-482-500

Slide Background
ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Thaluang Subdistict Administrative Organization

โทร. 044-482-500

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างการบริหาร

แผนพัฒนา อบต.

ขั้นตอนการติดต่อราชการ

การป้องกันการทุจริต

การให้บริการ

e-service

การบริหารงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

การมีส่วนร่วมของประชาชน

คู่มือการปฏิบัติงาน

งานกิจการสภา

ข่าวสาร update
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2564
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดทำโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2564 ณ วัด บ้าน โรงเรียน ในเขตตำบลท่าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในเขตตำบลท่าหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในเขตตำบลท่าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในเขตตำบลท่าหลวง ที่ได้รับความเดือดร้อน จากอุทกภัย ตั้งแต่ เดือน กันยายน – ธันวาคม 2564

ครงการสร้างประติมากรรมประติมากรรมวิมุตติ & ประติมากรรมระบำมัจฉา
ครงการสร้างประติมากรรมประติมากรรมวิมุตติ & ประติมากรรมระบำมัจฉา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประชาชนชาวตำบลท่าหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกันจัดทำโครงการสร้างประติมากรรมประติมากรรมวิมุตติ & ประติมากรรมระบำมัจฉา สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ความผูกพัน ความสามัคคีของชาวบ้านตำบลท่าหลวง ติดตั้งไว้ริมน้ำมูล รอบล้อมด้วยธรรมชาติ เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม 2564

< กิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่ >

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายได้ที่นี่

< ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดคลิกที่นี่ >

ช่องทางติดต่อเรา