รายงานการติดตามป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง รอบ 12 เดือน

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลดเอการ

Scroll to top