รายงานด้านบุคลากร

รายงานการดำเนินงานตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงเรื่อง  นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

Scroll to top