หน้าแรก

Slide Background
ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Thaluang Subdistict Administrative Organization

โทร. 044-482-500

Slide Background
ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Thaluang Subdistict Administrative Organization

โทร. 044-482-500

Slide Background
ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Thaluang Subdistict Administrative Organization

โทร. 044-482-500

Slide Background
ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Thaluang Subdistict Administrative Organization

โทร. 044-482-500

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างการบริหาร

แผนพัฒนา อบต.

ขั้นตอนการติดต่อราชการ

การป้องกันการทุจริต

การให้บริการ

e-service

การบริหารงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

การมีส่วนร่วมของประชาชน

คู่มือการปฏิบัติงาน

งานกิจการสภา

ข่าวสาร update
สายด่วน นายก อบต.ท่าหลวง

081-9779436

สายด่วน ปลัด อบต.ท่าหลวง

061-6195299

Image

< กิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่ >

< ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดคลิกที่นี่ >

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

13/12/2565 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
06/12/2565 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
24/11/2565 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
30/08/2565 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุน)
20/08/2565 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ช่องทางติดต่อเรา