ไม่มีหมวดหมู่

การจองคิวออนไลน์

ข้อกำหนด/เงื่อนไขในการให้บริการผ่านการจองคิวออนไลน์ ช่องทางและวิธีการจอง1. คลิกที่นี่ แล้วส่งข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่2. สแกน QRcode แล้วส่งข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล

ดาวน์โหลดเอกสาร

Scroll to top