ยินดีต้อนรับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  30110  โทร. 044-482-500

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างการบริหาร

แผนและผลการดำเนินงาน

ระบบ MIS

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ข้อมูล/สถิติต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- Welcome to Thaluang Subdistict Administrative Organization -

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  •  
Scroll to top