สำนักปลัด

- บุคลากร สำนักปลัด -

จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดขขุนทุด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดขขุนทุด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

student-849825_960_720

- ว่าง -

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางอัจฉรี คงมงคล นักทัพยากรบุคคล

นางอัจฉรี คงมงคล

นักทรัพยากรบุคคล

จีรวัฒน์

นายจีรวัฒน์ ศีลาศักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวยุภาภรณ์ เมืองอินทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวยุภาภรณ์ เมืองอินทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Scroll to top