หน่วยตรวจสอบภายใน

- บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน -

จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดขขุนทุด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดขขุนทุด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

นางสาวเสาวนีย์ ศิริอาจ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวเสาวนีย์ ศิริอาจ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

Scroll to top