การเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายจ่ง สัตยารัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนเองแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น(Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง


Facebook Comments
การเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top