การจองคิวออนไลน์

ข้อกำหนด/เงื่อนไขในการให้บริการผ่านการจองคิวออนไลน์ ช่องทางและวิธีการจอง1. คลิกที่นี่ แล้วส่งข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่2. สแกน QRcode แล้วส่งข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่

ข้อบัญญัติตำบลท่าหลวง

รวมข้อบัญญัติตำบล การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และสิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ.2540 การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2555 การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2550 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2547 ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 ข้อบัญญัติการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2562 ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขแมว ข้อบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2552

1 2 4
ช่องทางติดต่อเรา