แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบอุดหนุน) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบกลาง) ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุน) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ช่องทางติดต่อเรา