แผนป้องกันการทุจริต

ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นมาตรการความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565-2568

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2565จา

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี-พ.ศ.2565-2568

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562-2564

แผนทุจริตปี-พ.ศ.2562-2564

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560-2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ.2560-2563

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf

Facebook Comments
แผนป้องกันการทุจริต

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top