แผนป้องกันการทุจริต

ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นมาตรการความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2561-2564

ประกาศเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านกา

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ.2564

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562-2564

แผนทุจริตปี-พ.ศ.2562-2564

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

Facebook Comments
แผนป้องกันการทุจริต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top