ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายได้ที่นี่

ประกาศ เรื่อง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รวมวีดิทัศน์

วีดิทัศน์สาธิตวิธีการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เลือกตั้งปลอดภัย มั่นใจในยุคโควิด นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคแนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สปอตสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย พร้อมล่ามภาษามือ ชุดเราคนไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

Scroll to top