คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

คู่มือปฏิบัตงานจัดซื้อจัดจ้าง


Facebook Comments
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top