ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.171-02 สายบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมายฯ

Scroll to top