แผนพัฒนาและผลดำเนินงาน02

แผนพัฒนาท้องถิ่น

>> แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

คลิกเพื่อดู / ดาวน์โหลด

>> แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)

คลิกเพื่อดูหรือดาวโหลด

>> แผนผังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คลิกเพื่อดู หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

 


แผนการดำเนินงานประจำปี

>> แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการดำเนินงาน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

>> แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

>> แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

>> แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

>> แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

>> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

คลิกเพื่อดาวน์โหลด part1

part 2

>> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

ไฟล์ที่ 1  / ไฟล์ที่ 2

>> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

>> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

คลิกเพื่อดู / ดาวน์โหลด


รายงานผลการดำเนินงาน

>> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 คลิกที่นี่

>> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 คลิกที่นี่

>> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คลิกที่นี่

>> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

>> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560


รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำเดือน

>> รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม 2563

>> รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน เดือน เมษายน 2563

>> รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน เดือน มีนาคม 2563

>> รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2563

>> รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน เดือน มกราคม 2563

>> รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม 2562

>> รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2562

>> รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2562


ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงาน

>> ประกาศ อบต.ท่าหลวง เรื่อง ประชาคม อบต.ท่าหลวง สัดส่วนระดับตำบล

เปิดและดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

>> ประกาศ อบต.ท่าหลวง เรื่อง ประชาคม อบต.ท่าหลวง สัดส่วนระดับหมู่บ้าน

คลิกเพื่อเปิดหรือดาวน์โหลดข้อมูล


รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

>> รายงานผลการติดตามการและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

คลิกเพื่อเปิดหรือดาวน์โหลดข้อมูล>> รายงานผลการติดตามการและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

คลิกเพื่อเปิดหรือดาวน์โหลดข้อมูล


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

>> รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

คลิกเพื่อเปิดหรือดาวน์โหลดข้อมูล>> รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

คลิกเพื่อเปิดหรือดาวน์โหลดข้อมูล


ช่องทางติดต่อเรา