กิจกรรมวิ่งคบเพลิงวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ณ ลานอนุสารีย์บ้านสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์

วันที่ 23 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงร่วมกิจกรรมวิ่งคลเพลิง วันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ณ ลานอนุสารีย์บ้านสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์

กิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยการนำของนายกจ่ง สัตยารัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

การแข่งขันกีฬาท่าหลวงเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ สนามโรงเรียนบ้านท่าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยการนำของนายกจ่ง สัตยารัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดการแข่งขันกีฬาท่าหลวงเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ สนามโรงเรียนบ้านท่าหลวง ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2566 โดยมีประชาชนในเขตตำบลท่าหลวงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างล้นหลาม

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยนายจ่ง สัตยารัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 17 – 22 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าแดง โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว

1 2 16
ช่องทางติดต่อเรา