องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยท่านนายกจ่ง สัตยารัฐ จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ปี 2566 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมะชาติ วังน้ำเขียว

จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566นายจ่ง สัตยารัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง นายสามารถ ภูมิค้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงพร้อมด้วยผู้นำชุมชน ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข ณ วัดบ้านท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย

1 2 19
ช่องทางติดต่อเรา