การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยนายจ่ง สัตยารัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 17 – 22 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าแดง โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา