กิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยการนำของนายกจ่ง สัตยารัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา