กิจกรรมวิ่งคบเพลิงวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ณ ลานอนุสารีย์บ้านสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์

วันที่ 23 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงร่วมกิจกรรมวิ่งคลเพลิง วันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ณ ลานอนุสารีย์บ้านสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา