กิจกรรม ปลูกต้นไม้ แคนา และทำความสะอาดถนน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และประชาชนชาวตำบลท่าหลวง ร่วมกัน จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ แคนา และทำความสะอาดถนน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณ ถนนสายท่าหลวง – ตำบลในเมือง

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา