ครงการป้องกันการจมน้ำเสียชีวิตในเด็กต่ำกว่า15ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจาร์ตำรา จัดทำโครงการป้องกันการจมน้ำเสียชีวิตในเด็กต่ำกว่า15ปี เมื่อวันที่30 กันยายน 2564 เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ในการป้องกันในช่วงฤดูน้ำหลาก

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา