ครงการสร้างประติมากรรมประติมากรรมวิมุตติ & ประติมากรรมระบำมัจฉา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประชาชนชาวตำบลท่าหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกันจัดทำโครงการสร้างประติมากรรมประติมากรรมวิมุตติ & ประติมากรรมระบำมัจฉา สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ความผูกพัน ความสามัคคีของชาวบ้านตำบลท่าหลวง ติดตั้งไว้ริมน้ำมูล รอบล้อมด้วยธรรมชาติ เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม 2564

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา