รวมวีดิทัศน์

วีดิทัศน์สาธิตวิธีการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เลือกตั้งปลอดภัย มั่นใจในยุคโควิด นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคแนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

https://youtube.com/watch?v=HVAz6wGLnfo

สปอตสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย พร้อมล่ามภาษามือ ชุดเราคนไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา