องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในเขตตำบลท่าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในเขตตำบลท่าหลวง ที่ได้รับความเดือดร้อน จากอุทกภัย ตั้งแต่ เดือน กันยายน – ธันวาคม 2564

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา