โครงการศึกษาดูงานของโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปี 2564

โครงการศึกษาดูงานของโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปี 2564 วันที่17 มีนาคม 2564 ณ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพตนเองศึกษาแนวพระราชดำริเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา