โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมกับพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง จัดโครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา