โครงการ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่แม่น้ำมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมกับ กรมเจ้าท่า จัดโครงการ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่แม่น้ำมูล หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17 กันยายน 2564

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา