การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นมาตรการความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

ประกาศแผนการป้องกันการทุจริต

ดาวน์โหลดเอกสาร

Facebook Comments
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นมาตรการความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top