อบต.ท่าหลวง รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนจัดการขยะเปียกนำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยหมัก

อบต.ท่าหลวง รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนจัดการขยะเปียกนำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยหมัก

Facebook Comments
อบต.ท่าหลวง รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนจัดการขยะเปียกนำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยหมัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top