ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปี พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ภดส3-2563

Facebook Comments
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปี พ.ศ.2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top