ประกาศเรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเรื่อง-การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด-เสื่

Facebook Comments
ประกาศเรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top