ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายได้ที่นี่

ประกาศ-ภดส1-2565

แนบท้ายประกาศ-ภ.ด.ส.1ปี2565

Facebook Comments
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top