นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2565 เพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

Facebook Comments
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2565 เพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top