โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดทำโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2564 ณ วัด บ้าน โรงเรียน ในเขตตำบลท่าหลวง

Facebook Comments
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top