รายงานการดำเนินงานตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงเรื่อง  นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย65ท่าหลวง

Facebook Comments
รายงานการดำเนินงานตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงเรื่อง  นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top