ส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

ช่องทางส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่

  กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน

  ชื่อ-นามสกุล

  เบอร์โทรศัพท์

  อีเมล

  กรุณาใส่ข้อความ

  แนบไฟล์


  Facebook Comments
  ช่องทางติดต่อเรา