กิจกรรมทำความสะอาดถนน สายท่าหลวง-ไทรงาม (ด้านหลัง อบต.)

กิจกรรมทำความสะอาดถนน สายท่าหลวง – ไทรงาม (ด้านหลัง อบต.) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยการนำของท่านายกจ่ง สัตยารัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมาชิกสภา แะประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา