กิจกรรมโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพแบบองค์รวม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยการนำของท่านนายกจ่ง สัตยารัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลท่าหลวง จัดกิจกรรมโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพแบบองค์รวม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหลวง วันที่ 19 กันยายน 2565

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา