ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

25/04/2566 สถิติการให้บริการ เดือนมกราคม 2566 – มีนาคม 2566
25/04/2566 สถิติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565
22/03/2565 ผู้เข้าใช้บริการอื่นๆ ประจำปี 2564
22/03/2565 ผู้เข้าใช้บริการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564
22/03/2565 ผู้เข้าใช้บริการชำระภาษีป้าย ก.ค. 2564 – ธ.ค. 2564
22/03/2565 ผู้เข้าใช้บริการชำระภาษีป้าย ม.ค. 2564 – มิ.ย. 2564
22/03/2565 ผู้เข้าใช้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564
22/03/2565 ผู้เข้าใช้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก.ค.-ธ.ค.2564
22/03/2565 ผู้เข้าใช้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.ค.-มิ.ย.2564
22/03/2565 ผู้เข้าใช้บริการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ม.ค.-ธ.ค.64
22/03/2565 ผู้เข้าใช้บริการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ก.ค.-ธ.ค.2564
22/03/2565 ผู้เข้าใช้บริการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ม.ค.-มิ.ย.2564
22/03/2565 ผู้เข้าใช้บริการขอจดทะเบียนพาณิชย์ ม.ค.-ธ.ค.2564
22/03/2565 ผู้เข้าใช้บริการขอจดทะเบียนพาณิชย์ ม.ค.- มิ.ย. 2564
22/03/2565 ผู้เข้าใช้บริการขอจดทะเบียนพาณิชย์ ก.ค. -ธ.ค.2564
22/03/2565 ผู้เข้าใช้บริการอื่นๆ ก.ค. 2564 – ธ.ค. 2564
22/03/2565 ผู้เข้าใช้บริการอื่นๆ ม.ค. 2564 – มิ.ย. 2564
22/03/2564 สถิติการให้บริการประชาชน การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2563
22/03/2564 สถิติการให้บริการประชาชน การขอความช่วยเหลือ/ขอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ประจำปี 2563
22/03/2564 สถิติการให้บริการประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปี 2563
09/03/2564 สถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 1 มีนาคม 2564 )

สถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 1 มีนาคม 2564 )

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา