จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และพนักงานส่วนตำบลท่าหลวง จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา