โครงการปลูกผักสวนครัว ปีงบประมาณ 2564

โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อบต.ท่าหลวงรณรงค์ให้ทุกครัวเรือมีความสามารถในการคัดแยกขยะ จัดการขยะเปียกนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมัก นำเศษใบไม้แห้งทำปุ๋ยพืชสด และนำร่องปลูกผักสวนครัวเช่น มะนาว ขนุน มะขาม มะม่วง ส้มซ่า หน่อยหน่า แคบ้าน กล้วย มะละกอ ไชยา ณ ที่ทำการองค์กาบริหารส่วนตำบลท่าหลวงFacebook Comments
ช่องทางติดต่อเรา