หน้าแรก

Slide Background
ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Thaluang Subdistict Administrative Organization

โทร. 044-482-500

Slide Background
ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Thaluang Subdistict Administrative Organization

โทร. 044-482-500

Slide Background
ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Thaluang Subdistict Administrative Organization

โทร. 044-482-500

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างการบริหาร

แผนพัฒนา อบต.

ขั้นตอนการติดต่อราชการ

การป้องกันการทุจริต

การให้บริการ

e-service

การบริหารงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

การมีส่วนร่วมของประชาชน

คู่มือการปฏิบัติงาน

งานกิจการสภา

ข่าวสาร update
ครงการป้องกันการจมน้ำเสียชีวิตในเด็กต่ำกว่า15ปี
ครงการป้องกันการจมน้ำเสียชีวิตในเด็กต่ำกว่า15ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจาร์ตำรา จัดทำโครงการป้องกันการจมน้ำเสียชีวิตในเด็กต่ำกว่า15ปี เมื่อวันที่30 กันยายน 2564 เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ในการป้องกันในช่วงฤดูน้ำหลาก

กิจกรรม ปลูกต้นไม้ แคนา และทำความสะอาดถนน
กิจกรรม ปลูกต้นไม้ แคนา และทำความสะอาดถนน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และประชาชนชาวตำบลท่าหลวง ร่วมกัน จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ แคนา และทำความสะอาดถนน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณ ถนนสายท่าหลวง – ตำบลในเมือง

โครงการ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่แม่น้ำมูล
โครงการ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่แม่น้ำมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ร่วมกับ กรมเจ้าท่า จัดโครงการ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่แม่น้ำมูล หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17 กันยายน 2564

จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และพนักงานส่วนตำบลท่าหลวง จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

< กิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่ >

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

< ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดคลิกที่นี่ >

ช่องทางติดต่อเรา